Pravidla

 1. Hráč
  • Hra je určena pro všechny žáky a zaměstnance školy.
  • Hráčem se stává ten, kdo obdrží občanský průkaz na Registračním úřadě.
 2. Cíl hry
  • Užít si originální hru. Jde především o to, ukázat ostatním, co dokážete a sami objevit skryté schopnosti lidí kolem sebe.
  • Být co nejvíce prospěšný společnosti (tzn. podílet se na oběhu služeb). Na nejlepší živnostníky čeká odměna v podobě dárkových voucherů od vyučujících.
 3. Průběh hry
  • Hra se dělí do etap. Každá etapa vrcholí podáním daňového přiznání.
  • 1. etapa - 3. února až 23. února (daňové přiznání do 28. února)
  • 2. etapa - 24. února až 16. března (daňové přiznání do 21. března)
  • 3. etapa - 17. března až 6. dubna (daňové přiznání do 11. dubna)
  • 4. etapa - 7. dubna až 27.dubna (daňové přiznání do 2. května)
  • 5. etapa - 28. dubna až 18.května (daňové přiznání do 23. května)
  • 6. etapa - 19. května až 8.června (daňové přiznání do 13. června)
 4. Peníze
  • Peníze slouží pouze jako prostředek směny za službu.
  • Peníze získáváte pouze prostřednictvím prodeje vaší služby (nutno vydat fakturu) nebo prostřednictvím půjčky v bance.
  • Stejně tak peníze vydávate pouze v případě platby za poskytnutou službu.
  • Je přísně zakázáno si půjčovat peníze mezi sebou.
  • Každá finanční transakce musí být zdokumentována prostřednictvím faktury.
 5. Daňové přiznání
  • Daňové přiznání se podává v následujícím týdnu po ukončení daňového období.
  • Živnostník kontaktuje zaměstnance Finančního úřadu a domluví si schůzku.
  • Posléze je povinnen předložit všechny faktury za dané zdaňovací období (včetně souhrnné evidence).
  • Na závěr setkání odevzdává pracovníkovi odpovídající částku na daních.
 6. Půjčky
  • Každý hráč může využít banky k půjčce.
  • Jako protislužbu je třeba vykonat určitý počet hodin (resp. daný úkol) veřejně prospěšných prací.
  • S termínem a podstatou plnění práce bude dlužník po oboustranné dohodě seznámen do dvou týdnů.